سوابق اجرایی

كاركنان شاغل در مشاوردريا ترسيم تجربه انجام صدها طرح نقشه برداري و آبنگاري را در بخشهای دولتی و خصوصی كشور را دارند . تعدادي از این طرح هاي مهم با همكاري متخصصين همكار مديريت آبنگاری به انجام رسیده است به شرح ذيل می باشد :
1- عمليات نقشه برداري و آبنگاري و تهيه چارت هاي ناوبري بندر عباس و اطراف جزاير قشم ، هرمز، لارك ، بندر لنگه و بندر بوشهر.
2-عملیات نقشه برداری و آبنگاری در بنادر خلیج فارس، دریای عمان و دریای مازندران.
3- انجام عمليات نقشه برداري و آبنگاری برای سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان شیلات ایران در سرتاسر خلیج فارس و دریای عمان و مازندران .
4- تعيين سطح متوسط دريا(MSL) با استفاده از اطلاعات ايستگاه هاي جزرو مدي در سواحل شمالي خليج فارس و اتصال به شبكه ترازيابي دقيق.
5- انتشار سالانه جداول پيش بيني جزرومد (TIDE TABLES) براي بنادر و جزاير ايرانی خليج فارس و درياي عمان.
6- آموزش دوره هاي نقشه برداري و آبنگاري براي رشته هاي نقشه برداري دانشگاه هاي كشور.
7- راه اندازي سيستم هاي اتوماسیون آبنگاري .
8- ده ها پروژه موردي و مهندسي نقشه برداري و آبنگاري براي بخش هاي خصوصي و دولتي .
9- عملیات ژئوفیزیک دریایی شامل لرزه نگاری (Sub-botom Profiling)، ساید اسکن سونار،فلزیابی (Magneto meter)و نمونه برداری از بستر دریا
10-عملیات اقیانوس شناسی شامل جریان سنجی ، اندازه گیری موج،جزر و مد ، خواص فیزیکی و شیمیایی آب و غیره
11- مطالعات و ارزیابی زیست محیطی دریایی
12- انجام عملیات غواصی و جستجو
13- اجرای پروژه های نقشه برداری زمینی و کاداستر
14- اجرای پروژه های فتوگرامتری و تبدیل عکس به نقشه
15- نظارت و اجرای پروژه های سیستم های اطلاعات مکانی (G.I.S)